hỗ trợ trực tuyến

Ms. Nhi091.838.4818

Ms Hiền098.988.8048

Mr Nhật090.246.3039

Ms Hân090.575.7848

Mr Thảo091.999.8769

Clip dự án

Dự án Mỹ Gia (TP. Nha Trang)

Ý kiến của bạn

Nếu có tiền bạn sẽ làm gì lúc này?

Tạo mã mới

quảng cáo

Giới thiệu Chức năng Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng

 • Sàn giao dịch bất động sản Đắc Sinh là đơn vị tổ chức, thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh bất động sản đăng ký giao dịch qua Sàn;
 • Sàn giao dịch bất động sản Đắc Sinh là đầu mối thu thập và phân tích các dữ liệu, thông tin về cung cầu và giá cả trên thị trường bất động sản; cập nhật các quy định pháp luật về lĩnh vực bất động sản để tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc xác lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh;
 • Sàn giao dịch bất động sản Đắc Sinh là thành viên trong Hiệp hội Sàn bất động sản Việt Nam, có trách nhiệm chung sức phát triển ngành Kinh doanh dịch vụ bất động sản nước nhà, từng bước góp phần cải thiện sự minh bạch của thị trường theo định hướng của Chính phủ.

Nhiệm vụ

 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản; thực hiện việc xác nhận bất động sản đã được giao dịch qua Sàn;
 • Thực hiện các dịch vụ môi giới, định giá, tư vấn, quảng cáo, đấu giá và quản lý bất động sản;
 • Xây dựng website để thực hiện các nghiệp vụ quảng bá hình ảnh Công ty, cung cấp thông tin cho khách hàng và hỗ trợ giao dịch trực tuyến về bất động sản;
 • Xây dựng ngân hàng dữ liệu khách hàng về bất động sản;
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ bất động sản cho cán bộ, nhân viên;
 • Công bố các thông tin về hoạt động giao dịch bất động sản;
 • Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Công ty giao.
 • LoGo
 • VietCom bank
 • img1
 • Sàn giao dịch BĐS Alatca Land
 • VietCom bank
 • Hennessy XO